محل تبلیغات شما

من و پاییز...
این که چقدر از آن روز ها گذشته …

 

یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم…

 

یا اینکه هر کداممان کجای دنیا افتاده ایم…

 

اصلا مهم نیست …

 

باز باران که ببارد ،

 

هروقت که میخواهد باشد

 

دلم هوایت را میکند …


دوستت خواهم داشت.

هرگاه قاصدکی را بینم:دوستت خواهم داشت.

هرگاهی کودکی بینم که خنده بر لب دارد:دوستت خواهم داشت.

هر تکرار پاییزی,هر روز بارانی,هر خزان

تکرار تمام فصل ها,تکرار تمام خزان ها و بارانی هایم.;;;تکراری دوباره برای پرستیدنت خواهد بود

دوستت خواهم داشت

زکات سال ها دیوانگی این است:

چه حضورت باشد!چه میان هیاهوی آدم ها گم شوی و کم رنگ;باید دوستت بدارم

پس خواهم داشت.

دوستت خواهم داشت.

حتی اگر پاییزت را با دیگری باشی.:

به رسم عشق پاک کودکی مان:

بازهم

د و س ت ت خ و ا ه م د ا ش ت.


تُ چِـه میدانـی دَردِ مَن چـیست؟
تاحالا شُدِه چیزی رابِـخاهـی و نَخاهـی؟
تاحالا شُدِه بِخاهـی و بِخاطِرِ خاستِـه هایِشان ،نَخاهـی کِه بِخاهـی؟
شُدِه تَـظاهُر کُنـی باتَمامِ وُجود هَستی،اما.نَباشـی؟
شُدِه سَراپا بـی تَفاوُت ظاهِر شَوی اَمّا اَز دَرون آشوب باشـی؟
تُ چِه میدانـی دَرد ِمَن چیست
اَصلاََ دَرد را بَلَدی؟
بِبینَم فارسـی را کِه بَلَدی،چِگونِه بَرایَت بِنِویسَم،
دَرد دَرد اَست دیگَر؟
چِـه اَز اَوَل بِخوانـی اَش چِـه اَز آخَر. 
بیا و یِکبار بِنِشین تا باتَمامِ واژِه هایِ پُر اَز دَردِ دَرونَم بَرایَت بِگویَم ؛
اَز دَردی کِه سال هاست تَمامِ دَرد هایِ دُنیارا بـی مَعنـی کَردِه بَرایَم. 
شایَد باشِنیدَنَش ویران شَوی. 
شایَد وانِمود کُنـی چیزی نَفَهمیدی. 
شایَد لَبخَند زَدی و بـی تَفاوُت رَفتـی 
حالا کِه فِکر میکُنَم،شایَد بِهتَراَست نَیایـی،نَنِشینـی،نَگویَم 
آخر شایَد بـی تَفاوُتـی اَت جَهانَم را اَز اِمروز و دیروز هَم پُردَرد تَر کُنَـد. 
وَ تُ وَ تُ وَ تُ
 هیچ گاه نَخواهـی دانِست دَردِ مَن چیست. 

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
tartclonkunsden بانک مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی سال 2020میلادی صد مقاله پزشکی ورزشی فیزیک دبیرستان بدنسازی asesurblas علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi یاقوت از دیار بیستون.اهورا هستم