محل تبلیغات شما
تُ چِـه میدانـی دَردِ مَن چـیست؟
تاحالا شُدِه چیزی رابِـخاهـی و نَخاهـی؟
تاحالا شُدِه بِخاهـی و بِخاطِرِ خاستِـه هایِشان ،نَخاهـی کِه بِخاهـی؟
شُدِه تَـظاهُر کُنـی باتَمامِ وُجود هَستی،اما.نَباشـی؟
شُدِه سَراپا بـی تَفاوُت ظاهِر شَوی اَمّا اَز دَرون آشوب باشـی؟
تُ چِه میدانـی دَرد ِمَن چیست
اَصلاََ دَرد را بَلَدی؟
بِبینَم فارسـی را کِه بَلَدی،چِگونِه بَرایَت بِنِویسَم،
دَرد دَرد اَست دیگَر؟
چِـه اَز اَوَل بِخوانـی اَش چِـه اَز آخَر. 
بیا و یِکبار بِنِشین تا باتَمامِ واژِه هایِ پُر اَز دَردِ دَرونَم بَرایَت بِگویَم ؛
اَز دَردی کِه سال هاست تَمامِ دَرد هایِ دُنیارا بـی مَعنـی کَردِه بَرایَم. 
شایَد باشِنیدَنَش ویران شَوی. 
شایَد وانِمود کُنـی چیزی نَفَهمیدی. 
شایَد لَبخَند زَدی و بـی تَفاوُت رَفتـی 
حالا کِه فِکر میکُنَم،شایَد بِهتَراَست نَیایـی،نَنِشینـی،نَگویَم 
آخر شایَد بـی تَفاوُتـی اَت جَهانَم را اَز اِمروز و دیروز هَم پُردَرد تَر کُنَـد. 
وَ تُ وَ تُ وَ تُ
 هیچ گاه نَخواهـی دانِست دَردِ مَن چیست. 

"طُ" چه میدانـــــی

دلم هوایت را می کند...

دوستت خواهم داشت...

اَز ,تُ ,دَرد ,کِه ,بـی , شایَد ,تُ وَ ,دَردِ مَن ,بـی تَفاوُت ,ویران شَوی ,و بـی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
طراحی سایت، طراحی قالب سایت ، تبدیل psd به html دانلود و آموزش رایگان مهندسی مکانیک تدریس خصوصی verskytaning1982 intibusri fulltoclittchis شعله های یادگیری Theresa's collection nensquconswe محسن یعقوبی